Intrekkingsinstructie / afstand van herroeping

Wachttijd

De opzegtermijn is 14 dagen vanaf de dag dat het contract is gesloten.
Aangezien alle producten op deze website (met uitzondering van digitale beeldbestanden) een product vertegenwoordigen dat speciaal voor u is gemaakt, verbindt u zich ertoe uw herroepingsrecht te herroepen.

Het herroepingsrecht vervalt met de uitvoering van de overeenkomst.

Verzoek en toestemming om de service uit te voeren

Ik ga ermee akkoord en verzoek u uitdrukkelijk dat u begint met het uitvoeren van de service in opdracht voor het einde van de opzegtermijn. Ik ben me ervan bewust dat als u het contract volledig nakomt, ik mijn herroepingsrecht verlies. "

Uitoefening van intrekking

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen via

Eyemazy Iris Photo Inc.
Email: belgium@eyemazy.com

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) van uw beslissing om u uit dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van het uitoefenen van uw recht op annulering verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van de intrekking

Als u zich terugtrekt uit dit contract, hebben wij u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). ), die onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, moeten worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; In geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. Als u heeft gevraagd dat de diensten zouden moeten beginnen tijdens de annuleringsperiode, moet u ons een passend bedrag betalen, dat overeenkomt met het deel van het bedrag tot het tijdstip op die u ons hebt geïnformeerd over het uitoefenen van het herroepingsrecht met betrekking tot dit contract, komt overeen met de reeds geleverde diensten in vergelijking met de totale omvang van de diensten voorzien in het contract.

Modelformulier voor herroeping

[Gelieve uw bedrijfsnaam, adres en, indien van toepassing, uw faxnummer en e-mailadres toe te voegen]: Ik / wij (*) herroep hierbij het door mij / ons gesloten contract (*) voor de aankoop van de volgende goederen (* ) / het verlenen van de volgende dienst (*)
Besteld op (*) / ontvangen op (*)

Naam consument (en)

Adres van de consument (en)

Handtekening van de consument (en) (alleen als dit op papier wordt gemeld)

datum

(*) verwijderen niet van toepassing