Servicevoorwaarden

Algemeen

§1 Geldigheid jegens ondernemers en definitie van voorwaarden (1) De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen tussen ons en een consument in de versie die geldig was op het moment van de bestelling. Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel zijn, en die nog steeds kunnen worden toegeschreven aan hun zelfstandige beroepsactiviteit (§ 13 BGB). §2 Sluiting van een contract, opslag van de contracttekst (1) De volgende bepalingen over het sluiten van het contract zijn van toepassing op bestellingen via onze internetwinkel https://www.eyemazy.com

Totstandkoming van het contract

Als het contract wordt gesloten, wordt het contract gesloten met:

Campus bwba
2230 Herselt
België

eyemazy.com/be

(3) De presentatie van de goederen in onze onlineshop vormt geen juridisch bindend contractaanbod van onze kant, maar is slechts een niet-bindende uitnodiging aan de consument om goederen te bestellen. Door de gewenste goederen te bestellen, doet de consument een bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten.
(4) Bij ontvangst van een bestelling in onze onlineshop gelden de volgende regels: De consument dient een bindend contractaanbod in door de bestelprocedure in onze onlineshop met succes te doorlopen.

Bestelproces

1) Selectie van de gewenste goederen
2) Bevestig door op de knop "Nu kopen" te klikken
3) Het controleren van de informatie in de winkelwagen
4) Nog een controle of correctie van de respectieve ingevoerde gegevens.
5) Klik op de knop "Afrekenen"
6) Bindende verzending van de bestelling door op de knop "Nu kopen" te klikken

Voordat de bestelling bindend wordt ingediend, kan de consument terugkeren naar de website waarop de informatie van de klant is opgeslagen en invoerfouten corrigeren of corrigeren door op de knop "Terug" te klikken in de door hem gebruikte internetbrowser na controle van zijn gegevens. door de internetbrowser te sluiten. We bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk door middel van een automatisch gegenereerde e-mail ("orderbevestiging"). Hiermee accepteren wij uw bod.
(5) Opslag van de contracttekst bij bestellingen via onze online shop: we sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. U kunt de voorwaarden ook op elk moment bekijken op https://www.eyesight-foto.de/agb/. Om veiligheidsredenen zijn uw bestelgegevens niet meer toegankelijk via internet.
§3 prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum

(1) De vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting en andere prijscomponenten. Eventuele verzendkosten worden toegevoegd.

(2) De consument heeft de mogelijkheid om vooraf te betalen, PayPal, creditcard (Visa, Mastercard).

(3) Als de consument ervoor heeft gekozen om vooruit te betalen, verbindt hij zich ertoe de koopprijs onmiddellijk na het sluiten van het contract te betalen.

§4 levering

(1) Tenzij we duidelijk anders hebben vermeld in de productbeschrijving, zijn alle artikelen die we aanbieden direct klaar voor verzending. De levering vindt hier uiterlijk binnen 10 werkdagen plaats. Bij vooruitbetaling begint de leveringstermijn op de dag na de betalingsopdracht aan de bank die met de overmaking belast is en, voor alle andere betalingswijzen, op de dag na het sluiten van het contract. Als de deadline op een zaterdag, zondag of feestdag valt op de plaats van levering, eindigt de deadline op de eerstvolgende werkdag.

(2) Het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde verslechtering van het verkochte artikel gaat pas over op de koper als het artikel aan de koper is overhandigd, zelfs in het geval van verkoop per post.

§5 eigendomsvoorbehoud
Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat de koopprijs volledig is betaald.