Eyemazy Privacyovereenkomst

Verantwoordelijk voor gegevensbescherming

Bij Eyemazy nemen we de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Eyesight GmbH
Plauener Str. 163-165
Aufgang G
13053 Berlin
Deutschland

info (at) eyesight-foto.de

Imprint: https://eyemazy.com/disclaimer

Wat gebeurt er met uw foto's nadat u ons bezoekt?

Hoewel onze foto's niet kunnen worden gebruikt als vervanging voor het echte oog voor irisscanners (irisscanners zijn gebaseerd op het vastleggen van de structuur van het oog met een laser, wat niet mogelijk is met tweedimensionale foto's), is de bescherming van uw gegevens erg belangrijk aan ons. Nadat je ons hebt bezocht, bewaren we je bewerkte foto anoniem gedurende 5 jaar onder het door het systeem gegenereerde afbeeldingsnummer. Lokaal op onze computers en op een lokale back-up harde schijf die op een veilige plaats is opgeslagen. Het enige doel hiervan is om latere nabestellingen mogelijk te maken.
De onbewerkte opnames worden binnen 14 dagen verwijderd. Als u wilt dat uw gegevens (onbewerkte opnames / bewerkte foto's) onmiddellijk worden verwijderd, neem dan contact op met het personeel ter plaatse, dat zal onmiddellijk aan uw verzoek voldoen. Of gebruik het bovenstaande e-mailadres om ons op elk moment het verzoek te sturen om uw afbeeldingsbestanden te verwijderen. Houd er rekening mee dat in dit geval een volgende nabestelling niet meer mogelijk is.

Winkel / kiosk bestellingen

Afbeeldingsbestanden

Uw verzonden gegevens (fotonummer en e-mail) worden tijdelijk opgeslagen in een Google Cloud-document om ze toegankelijk te maken voor onze interne orderverwerking. Het TIFF-bestand wordt vervolgens anoniem geüpload via de opslagdienst Wetransfer.com. U ontvangt de downloadlink van ons per e-mail. U kunt het bestand 28 dagen downloaden. Na deze tijd wordt uw bestand verwijderd van Wetransfer.com. Na het succesvol afronden van uw bestelling worden ook uw persoonlijke gegevens (e-mailadres en fotonummer) verwijderd. U gaat hiermee akkoord en gaat akkoord met onze gegevensbeschermingsregels (op deze pagina) en de gegevensbeschermingsregels van Wetransfer.com (https://wetransfer.com/legal/privacy).

Premium afdrukken

Uw verzonden gegevens (naam, afleveradres, afbeeldingsnummer, e-mail, opmerkingen) worden tijdelijk opgeslagen in een Google Cloud-document, het bestand van uw bewerkte afbeelding wordt tijdelijk opgeslagen in een Google Cloud-map om ze toegankelijk te maken voor onze interne Orderverwerking. Na nabewerking door onze medewerkers worden uw beeldbestand en uw persoonsgegevens naar onze partner drukkerij gestuurd. Uw persoonlijke gegevens (naam en afleveradres) worden vervolgens aan de verzendserviceprovider meegedeeld als dit nodig is voor de afhandeling van de bestelling. U gaat hiermee akkoord en gaat akkoord met onze gegevensbeschermingsregels (op deze pagina) en de gegevensbeschermingsregels van onze partnerdrukkerij.

Webshop bestellingen

We gebruiken de SSL-coderingsmethode voor onze webshop om de grootst mogelijke beveiliging van uw gegevens te garanderen. Bij een nabestelling via onze website (www.eyemazy.com) geven wij alleen de meest noodzakelijke gegevens door aan partners / dienstverleners (bijv. Rederijen). De door u verstrekte gegevens worden overgebracht naar de servers van onze host one.com en daar opgeslagen om ze toegankelijk te maken voor onze interne orderverwerking.
Door gebruik te maken van onze webshop, gaat u akkoord met de gegevensbeschermingsbepalingen van Eyemazy (op deze pagina) en de gegevensbeschermingsbepalingen van one.com (https://www.one.com/static/info-privacy-notice.do).

Afbeeldingsbestanden

Het bestelde TIFF-bestand wordt anoniem geüpload via de opslagdienst Wetransfer.com. U ontvangt de downloadlink van ons per e-mail. U kunt het bestand 28 dagen downloaden. Na deze tijd wordt uw bestand verwijderd van Wetransfer.com. Na het succesvol afronden van uw bestelling worden ook uw persoonlijke gegevens (e-mailadres en fotonummer) verwijderd. Naast de gegevensbeschermingsrichtlijnen genoemd in de vorige paragraaf, gaat u akkoord met de gegevensbeschermingsbepalingen van Wetransfer.com (https://wetransfer.com/legal/privacy).

Premium afdrukken

Uw verzonden gegevens (naam, afleveradres, beeldnummer, e-mail) worden naar onze partner-drukkerij gestuurd. Uw persoonlijke gegevens (naam en afleveradres) worden vervolgens aan de verzendserviceprovider meegedeeld als dit nodig is voor de afhandeling van de bestelling. Naast de gegevensbeschermingsrichtlijnen genoemd in de vorige paragraaf, gaat u akkoord met de gegevensbeschermingsvoorschriften van onze partner-drukkerij.

Type en doel van de gegevensverwerking

Type verzamelde gegevens

- Voorraadgegevens (bijv. Persoonlijke stamgegevens, namen of adressen).
- Contactgegevens (bijv. E-mail, telefoonnummers).
- Inhoudsgegevens (bijv. Tekstinvoer, foto's, afbeeldingsnummers).
- Gebruiksgegevens (bijv. Bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
- Meta- / communicatiegegevens (bijv. Apparaatinformatie, IP-adressen).

Doel van de verzamelde gegevens

- Orderverwerking / orderafhandeling
- Verstrekking van het onlineaanbod, de functies en inhoud ervan.
- Beantwoorden van contactverzoeken en communiceren met gebruikers.
- Veiligheidsmaatregelen.
- Bereikmeting / marketing

Over het algemeen kan onze website worden gebruikt zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover op onze website persoonlijke gegevens (bijv. Naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, gebeurt dit zoveel mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.
We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijv. Bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Geen adreshandel

We gaan niet om met uw adressen of andere persoonlijke gegevens. We sturen geen reclame- of nieuwsbriefmails.

Gebruikte termen

"Persoonsgegevens" is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"); Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijv. Cookie) of een of meer bijzondere kenmerken, die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen.

"Gebruiker" bezoekers en gebruikers van het online aanbod

"Verwerking" is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen of een dergelijke reeks processen in verband met persoonlijke gegevens. De term is breed en omvat praktisch elke omgang met gegevens.

"Pseudonimisering" is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegewezen aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt opgeslagen en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet kunnen worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

'Profilering' betekent elk type geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens die bestaat uit het gebruik van deze persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijk Om de voorkeuren te analyseren of te voorspellen , belangen, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing van deze natuurlijke persoon.

"Verantwoordelijke" is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens.

"Verwerker" betekent een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke persoon.

Legale basis

In overeenstemming met art. 13 AVG, zullen wij u informeren over de wettelijke basis voor onze gegevensverwerking. Voor gebruikers die vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), d.w.z. van de EU en de EEG, geldt, tenzij de rechtsgrond wordt vermeld in de gegevensbeschermingsverklaring, het volgende:
De wettelijke basis voor het verkrijgen van toestemming is art. 6 Par. 1 lit. a en art. 7 AVG;
De wettelijke basis voor de verwerking om onze diensten te vervullen en contractuele maatregelen uit te voeren en vragen te beantwoorden, is art. 6 Par. 1 lit. b AVG;
De wettelijke basis voor verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, is Art. 6 Par. 1 lit. c AVG;
In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, is artikel 6, lid 1, lit. d AVG als rechtsgrondslag.
De rechtsgrondslag voor de verwerking die nodig is om een taak uit te voeren die in het algemeen belang is of wordt uitgevoerd in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat is toegewezen aan de verantwoordelijke persoon, is artikel 6, lid 1, lit. e AVG.
De wettelijke basis voor verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is artikel 6, lid 1, lit. f AVG.
De verwerking van gegevens voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld, wordt bepaald in overeenstemming met de vereisten van Art 6 Para. 4 AVG.
De verwerking van speciale categorieën gegevens (in overeenstemming met art. 9 lid 1 AVG) is gebaseerd op de vereisten van art. 9 Par. 2 AVG.

Veiligheidsmaatregelen

In overeenstemming met de wettelijke vereisten, rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en het type, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheid van optreden en de ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen Maatregelen om een op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, evenals de toegang, invoer, doorzending, het waarborgen van beschikbaarheid en hun scheiding. Daarnaast hebben we procedures opgesteld die de uitoefening van de rechten van betrokkenen, het verwijderen van gegevens en de reactie op gegevensbedreigingen waarborgen. Bovendien houden we al rekening met de bescherming van persoonlijke gegevens tijdens de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures, in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door technologisch ontwerp en gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.
Samenwerking met contractverwerkers, medeverantwoordelijken en derden
Als we in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (contractverwerkers, medeverantwoordelijken of derden) verstrekken, aan hen doorgeven of anderszins toegang verlenen tot de gegevens, gebeurt dit alleen op basis van wettelijke toestemming (bijvoorbeeld als de gegevens worden doorgegeven aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders om het contract na te komen), hebben gebruikers toestemming gegeven, een wettelijke verplichting voorziet hierin of gebaseerd op onze legitieme belangen (bijvoorbeeld bij het gebruik van agenten, webhosts, enz.) .

Als we gegevens openbaar maken, doorgeven of anderszins toegang verlenen aan andere bedrijven in onze bedrijvengroep, gebeurt dit met name voor administratieve doeleinden als een gerechtvaardigd belang en bovendien op een wettelijke basis.

Gebruikersrechten

Algemene gebruikersrechten

U hebt het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens op te vragen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Je hebt dienovereenkomstig. de wettelijke vereisten om de voltooiing van de gegevens over u of de correctie van de onjuiste gegevens over u te verzoeken.

U heeft het recht om te verzoeken dat de gegevens die op u betrekking hebben en die u ons heeft verstrekt, worden ontvangen in overeenstemming met de wettelijke vereisten en om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan andere verantwoordelijke partijen.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment herroepen. Een informele e-mailmelding is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht op verwijdering, informatie en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op informatie over uw door ons verzamelde persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger van de gegevens. Daarnaast heeft u het recht om deze gegevens te allen tijde te corrigeren of te verwijderen. Gebruik hiervoor het e-mailadres vermeld onder Contact / hierboven.

Cookies

Definitie

"Cookies" zijn kleine bestanden die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. Binnen de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) op te slaan tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbod. Tijdelijke cookies, of "sessiecookies" of "tijdelijke cookies", zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online aanbieding verlaat en zijn browser sluit. In zo'n cookie, b.v. de inhoud van een winkelwagentje in een online winkel of een inlogstatus kan worden opgeslagen. Cookies worden "permanent" of "persistent" genoemd en blijven bewaard, zelfs nadat de browser is gesloten. Bijv. de inlogstatus kan worden opgeslagen als de gebruiker deze na enkele dagen bezoekt. In zo'n cookie kunnen ook de interesses van gebruikers worden opgeslagen, die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden. "Third-party cookies" zijn cookies die worden aangeboden door andere providers dan de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van het onlineaanbod (anders, als het alleen hun cookies zijn, worden ze "first party cookies" genoemd).

Gebruik

We kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en dit verduidelijken in het kader van onze gegevensbeschermingsverklaring.

Als we de gebruiker om toestemming vragen voor het gebruik van cookies (bijvoorbeeld als onderdeel van een cookie-toestemming), is de wettelijke basis voor deze verwerking Art. 6 Par. 1 lit. een. AVG. Anders worden de persoonlijke cookies van gebruikers opgeslagen in overeenstemming met de volgende uitleg in de context van deze gegevensbeschermingsverklaring op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van Art. 6 Paragraaf 1 lit. het gebruik van cookies is vereist om onze contractgerelateerde diensten te verlenen, in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. b AVG, of als het gebruik van cookies noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak. dat in het algemeen belang is of wordt uitgevoerd in de uitoefening van openbaar gezag, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. e AVG, verwerkt.

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd om de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies die worden gebruikt voor onlinemarketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, vooral in het geval van tracking, worden gemaakt op de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website. http://www.youronlinechoices.com/ uitgelegd. Bovendien kunnen cookies worden opgeslagen door ze in de browserinstellingen te deactiveren. Houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet alle functies van dit online aanbod kunt gebruiken.

Verwijderen van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd of beperkt in hun verwerking in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht.

Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. D.w.z. de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt. Dit geldt b.v. voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

Verlenen van bedrijfsgerelateerde diensten

Wij verwerken de gegevens van onze leden, supporters, geïnteresseerden, klanten of andere personen in overeenstemming met art. 6 Par. 1 lit. b. AVG, als we u contractuele diensten aanbieden of in het kader van een bestaande zakelijke relatie, bijv. jegens leden, actie ondernemen of zelf ontvangers van voordelen en voordelen. Daarnaast verwerken wij de gegevens van betrokkenen in overeenstemming met. Kunst. 6 par. 1 lit. f. AVG op basis van onze legitieme belangen, bijv. als het gaat om administratieve taken of public relations.

De verwerkte gegevens, het type, de omvang en het doel en de noodzaak van hun verwerking worden bepaald door de onderliggende contractuele relatie. Dit omvat in principe inventaris- en stamgegevens van de personen (bijv. Naam, adres enz.), Evenals de contactgegevens (bijv. E-mailadres, telefoon enz.), De contractgegevens (bijv. Gebruikte diensten, gecommuniceerde inhoud en informatie, namen van contactpersonen) en, als we diensten of producten aanbieden die onderworpen zijn aan betaling, betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis, enz.).

We verwijderen gegevens die niet langer nodig zijn voor onze wettelijke en zakelijke doeleinden. Dit wordt bepaald op basis van de respectieve taken en contractuele relaties. In het geval van zakelijke verwerking bewaren wij de gegevens zolang deze relevant kunnen zijn voor zakelijke transacties en met betrekking tot eventuele garantie- of aansprakelijkheidsverplichtingen. De noodzaak om de gegevens op te slaan wordt elke drie jaar gecontroleerd; Voor het overige gelden de wettelijke bewaarplicht.

Verder behouden wij ons het recht voor, op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met. Kunst. 6 par. 1 lit. f. AVG om gebruikersinformatie te verwerken met het oog op spamdetectie.

Hosting and e-mailing

Hosting

De hostingservices die we gebruiken, dienen om de volgende services te bieden: infrastructuur- en platformservices, computercapaciteit, opslagruimte en databaseservices, e-mailverzending, beveiligingsservices en technische onderhoudsdiensten die we gebruiken voor het uitvoeren van dit online aanbod.

Wij, of onze hostingprovider, verwerken inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerde partijen en bezoekers van dit online aanbod op basis van onze legitieme belangen bij een efficiënte en veilige verstrekking van dit online aanbod in overeenstemming met. Kunst. 6 par. 1 lit. f AVG in combinatie met art. 28 AVG (afsluiten van een orderverwerkingsovereenkomst).

Server-logbestanden

De aanbieder van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:
• Browsertype / browserversie
• het gebruikte besturingssysteem
• Verwijzende URL
• Hostnaam van de toegangscomputer
• Tijdstip van het serververzoek

Deze gegevens kunnen niet aan specifieke personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. We behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als we specifieke aanwijzingen van illegaal gebruik opmerken.

Externe leveranciers

Google Ana­lyt­ics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Als IP-anonimisering is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link en installeer: http : //tools.google.com/dlpage/gaoptout? hl = de

Piwik

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Piwik. Piwik maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Hiervoor wordt de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt niet aan derden doorgegeven. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Als u niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u de opslag deactiveren en hier gebruiken. In dat geval wordt een opt-out-cookie in uw browser opgeslagen die voorkomt dat Piwik gebruiksgegevens opslaat. Als u uw cookies verwijdert, wordt ook de Piwik opt-out-cookie verwijderd. De opt-out moet opnieuw worden geactiveerd wanneer u onze site opnieuw bezoekt.

Face­book-Plu­g­in (Like-But­ton)

Plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, zijn op onze pagina's geïntegreerd. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk” -knop op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Als u op de Facebook-knop "Vind ik leuk" klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website aan uw Facebook-gebruikersaccount kan koppelen, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.
Informatie, verwijdering, blokkering

U heeft het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking, evenals het recht om deze gegevens op elk moment te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld.

Online aanwezigheid op sociale media

We zijn online aanwezig binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met de klanten, geïnteresseerde partijen en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten.

We willen erop wijzen dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan leiden tot risico's voor de gebruiker, omdat b.v. de handhaving van gebruikersrechten zou kunnen worden bemoeilijkt. Met betrekking tot Amerikaanse providers die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield, willen we erop wijzen dat ze zich ertoe verbinden de EU-normen voor gegevensbescherming na te leven.

De verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers vindt plaats op basis van onze legitieme belangen bij een effectieve informatie van de gebruikers en communicatie met de gebruikers vlgs. Kunst. 6 par. 1 lit. f. AVG. Als de gebruikers door de respectieve aanbieders van de platforms om toestemming voor de hierboven beschreven gegevensverwerking worden gevraagd, is de wettelijke basis voor de verwerking Art. 6 Par. 1 lit. a., Art. 7 AVG.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de respectieve verwerking en de mogelijkheid van bezwaar (opt-out), verwijzen we naar de informatie die wordt verstrekt door de onderstaande providers.

Ook in het geval van informatieverzoeken en het doen gelden van gebruikersrechten wijzen wij erop dat deze het meest effectief bij de aanbieders kunnen worden ingediend. Alleen de providers hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Mocht u toch nog hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

- Facebook, pagina's, groepen (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) op basis van een overeenkomst over gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens

- Google / YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland)

- Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS)

Created with Datenschutz-Generator.de by RA Dr. Thomas Schwenke

Tegenstrijdige reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd als onderdeel van de afdrukverplichting voor het verzenden van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde reclame-informatie, zoals spam-e-mails.